Marktconsultatie koepelgevangenis Haarlem

De Koepelgevangenissen in Arnhem, Breda en Haarlem zijn niet meer geschikt als penitentiaire inrichting. Het Rijk is eigenaar en wenst de complexen af te stoten. Akro Consult heeft het Rijksvastgoedbedrijf geadviseerd over de verkoopstrategie en heeft in dat kader een marktconsultatie gehouden voor de koepelgevangenis in Haarlem. In de marktconsultatie zijn marktpartijen bevraagd over de…

Lees meer

Marktdialoog Heerenveense School

De gemeente Heerenveen is eigenaar van het karakteristieke pand de Heerenveense School in het centrum van Heerenveen. Het gebouw staat voor een deel leeg en de bouwtechnische staat vereist investeringen. De gemeente wenst te komen tot een toe-komstbestendige invulling van het gebouw. Belangrijk is dat het gebouw bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van het centrum. Er…

Lees meer

Marktconsultatie koepelgevangenis Arnhem

Begin 2017 heeft Akro Consult de marktconsultatie begeleid voor het Rijksvastgoedbedrijf voor Koepelgevangeins ‘De Berg’ in Arnhem. Dit object is uniek en uitdagend, maar kent door z’n omvang, monumentenstatus en ligging in een woonwijk, ook beperkingen. In samenspraak met de gemeente is een ambitiedocument opgesteld. In de marktconsultatie is gebleken dat er voldoende interesse is…

Lees meer

Gasthuispoort Breda

De gemeente Breda was eigenaar van de locatie Gasthuispoort aan de Vlaszak en wilde deze door marktpartijen laten (her)ontwikkelen. Door de onzekerheden in de toenmalige markt, de complexiteit van de locatie en de diverse bouwtechnische, creatieve en commerciële mo- gelijkheden van het complex was er nog geen vastomlijnd plan. Om de mogelijkheden van de (her)ontwikkeling…

Lees meer