Marktconsultatie 6 ontwikkellocaties gemeente Montferland

Projectnaam
Marktconsultatie 6 ontwikkellocaties gemeente Montferland

Adres gegevens
Bergvredestraat 10
6942 GK, Montferland

Aanbieder
Akro Consult

Projectvorm
Marktconsultatie

Status
Afgerond

Contactinformatie

Uitvrager
Akro Consult

Contactpersoon
Akro Consult

Telefoon
070 – 326 26 23

Email
jgroen@akroconsult.nl

Marktconsultatie 6 ontwikkellocaties gemeente Montferland

Projectnaam
Marktconsultatie 6 ontwikkellocaties gemeente Montferland

Adres gegevens
Bergvredestraat 10
6942 GK, Montferland

Aanbieder
Akro Consult
Projectvorm
Marktconsultatie

Status
Afgerond

Contactinformatie

Uitvrager
Akro Consult

Contactpersoon
Akro Consult

Telefoon
070 – 326 26 23

Email
jgroen@akroconsult.nl

0 van 0

Omschrijving Tender

De gemeente Montferland wil graag de komende jaren gaan bouwen! En vraagt de markt om consultatie.

Het doel van de marktconsultatie is om de mogelijke latere verkoopprocedure van de locaties beter af te stemmen op de markt. De gemeente zit met een aantal onderwerpen waarbij zij graag uw marktkennis zou willen gebruiken om in een later stadium de verkoopprocedure beter te kunnen inrichten.

Momenteel is er een actieve planontwikkeling opgezet en er zijn voorkeursscenario’s uitgewerkt voor onderstaande locaties:

  • Beek
  • Didam
  • Kilder
  • Stokkum
  • Zeddam
  • Lengel

Per locatie is er in meer of mindere mate ruimte om een substantieel aantal woningen toe te voegen zodat er voor de grotere dorpen zoals Didam en Zeddam een meer stedelijke omgeving ontstaat. Voor de kleinere dorpen blijft het een dorpswonen. Een gedeelte van deze woningen is bedoeld voor de sociale huur, hierdoor is de woningbouwcorporatie Plavei een belangrijke samenwerkingspartner voor de gemeente. De gemeente heeft voor deze locaties ambities en bespreekt graag met u onderstaande onderwerpen.

Duurzaamheid

Vanuit de Woondeal 2.0 heeft de gemeente zich verbonden aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. Hiermee wil de gemeente inzetten op verduurzaming en het toekomstbestendig maken van de bouwsector en vermindering van bouwkosten, door circulair en conceptueel bouwen de norm te laten zijn bij woningbouw. Zo bij te dragen aan de reductie van 55% tot 60% CO2-uitstoot (Paris-proof), 50% primaire grondstoffen en 50% uitstoot van stikstof in 2030. Tevens wil de gemeente graag naar energieneutraal en onderzoekt onder andere de bodemenergie mogelijkheden,

Betaalbare koop

De gemeente heeft zich vanuit de Woondeal 2.0 verbonden aan het realiseren van betaalbare woningbouw, zowel huur als koop. Hoe de ambitie betaalbare koop voor de langere termijn gewaarborgd dienen te worden zal nog uitgewerkt moeten worden.

Zelfrealisatie

Vanuit de couleur locale van de gemeente Montferland is er een grote wens tot zelfrealisatie en particulier opdrachtgeverschap. Normaliter worden twee onder 1 kappers en vrijstaande woningen verkocht aan particulieren die zelf hun woning bouwen. Men vraagt zich af hoe de markt deze wens kan opnemen en uitwerken en of deze te combineren is met een grotere tenderprocedure.

Financiële haalbaarheid

Tevens ontstaat er door beleidsmatige keuzes een druk op de grondexploitatie. Een toetsing aan de markt, zeker gezien de onstabiele situatie van de prijzen van de bouwmaterialen en de vraag of de markt het aanbod aan woningen wel aankan is zeker gewenst.

 

Deel deze pagina

LinkedInTwitterEmail