Het Slachthuisterrein is vanaf circa 1916 in gebruik geweest als centraal slachthuis voor de stad Haarlem. Het is altijd een afgesloten bedrijfsterrein geweest. Nadat het Slachthuis haar functie verloor hebben er tijdelijke gebruikers in gezeten. De gemeente Haarlem heeft de wens het terrein, waarvan een groot deel gemeentelijke monument is, waar nodig te restaureren en…

Lees meer

Haarlem had de wens na de crisis de ontwikkeling van de Raaks af te ronden met de ontwikkeling van Raaks III. De Raaks III ontwikkeling moest het sluitstuk van de Raaks ontwikkeling worden. Akro Consult heeft de gemeente Haarlem begeleid bij het opstellen en uitvoeren van de Nationale niet-openbare aanbesteding. De ontwikkeling bestaat uit appartementen,…

Lees meer

Akro Consult heeft de gemeente Voorschoten begeleid bij de nationale niet-openbare aanbestedingsprocedure voor de ontwikkeling van het gebied Roosenhorst in Voorschoten tot een woon- en groengebied. Het gebied Roosenhorst is onderdeel van de Duivenvoordecorridor en ligt tussen Voorburg en Voorschoten. Met de ontwikkeling van het gebied wil de gemeente Voorschoten het karakteristieke landschap in de…

Lees meer

Fokker behouden voor Papendrecht. In die ambitie heeft Akro Consult de gemeente Papendrecht ondersteund met het opzetten van de Europese niet-openbare aanbesteding voor een nieuw hoofdkantoor. Fokker heeft voor een goede invulling van haar internationale taken een nieuw hoofdkantoor nodig in Papendrecht. In dit kantoor zullen de kantoorfuncties van Fokker Aerostructures en ruimte voor de…

Lees meer

De gemeente Vlaardingen en de woningcorporatie Waterweg Wonen werken samen aan de herontwikkeling van het centrum van de Westwijk te Vlaardingen. Onderdeel van de herstructurering zijn de gemeente en Waterweg Wonen is een energieneutraal sport- en appartementencomplex te realiseren als nieuw hart van de Westwijk. Er is een Europese aanbesteding (Design & Construct) uitgevoerd.

Lees meer