Selectie gebiedsontwikkelaar Westwijk

Het centrum van Vlaardingen Westwijk wordt geherstructureerd. De centrumontwikkeling beoogt een vliegwiel te zijn voor de bredere herstructurering van de Westwijk. Akro Consult heeft de gemeente Vlaardingen en woningcorporatie Waterweg Wonen begeleid bij selectie van een ontwikkelpartner in de gebiedsontwikkeling.

Lees meer

Gasthuispoort Breda

De gemeente Breda was eigenaar van de locatie Gasthuispoort aan de Vlaszak en wilde deze door marktpartijen laten (her)ontwikkelen. Door de onzekerheden in de toenmalige markt, de complexiteit van de locatie en de diverse bouwtechnische, creatieve en commerciële mo- gelijkheden van het complex was er nog geen vastomlijnd plan. Om de mogelijkheden van de (her)ontwikkeling…

Lees meer

Gebiedsontwikkeling – Willem Arntszhoeve

Van oudsher is de WA Hoeve een bijzondere plek in Den Dolder. Op de Utrechtse Heuvelrug gelegen wordt er al meer dan honderd jaar zorg geboden op de WA hoeve. De WA Hoeve maakt tegenwoordig onderdeel uit van Altrecht geestelijke gezondheidszorg. Altrecht is voornemens de zorg op de WA hoeve af te bouwen en heeft…

Lees meer

Eerste bekading Goeree Overflakkee

Geeft u invulling aan een nieuwe stijl van wonen en natuurontwikkeling? De gemeente Goeree-Overflakkee informeert u als organisator van een verkoopprocedure over een bijzondere locatieontwikkeling, onderdeel van de gebiedsontwikkeling Noordrand Goeree-Overflakkee. Aan Geïnteresseerden wordt de kans geboden om een bijzondere invulling te geven aan een gebiedsontwikkeling van ruim 27 hectare. Hierbinnen wordt een terp van…

Lees meer