Gebiedsontwikkeling Parkweg-Midden Schiedam

Het Plangebied Parkweg Midden ligt deels in de buurt Schiehart en deels in de Nolensbuurt te Schiedam en heeft in toenemende mate te kampen met problemen van fysieke en sociale aard, zoals hoge mutatie, zichtbaar buurtverval en sociale overlast (o.a. hangjongeren, gevoelens van onveiligheid en burenruzies). Er is geen vertrouwen meer in de buurt en…

Lees meer

Gebiedsontwikkeling EKP-Noord

In de Spoorzone liggen volop kansen om ’s-Hertogenbosch door te ontwikkelen en te versterken. Toekomstgerichte mobiliteit, het verknopen van verschillende plekken in de stad, het toevoegen van een stedelijke mix aan functies, duurzaamheid en innovatie zijn daarbij belangrijke opgaven. De ontwikkeling die is ingezet in de zuidelijke Spoorzone krijgt hiermee een vervolg in andere herontwikkelingsgebieden…

Lees meer

Stokekkers

Akro Consult heeft de gemeente Bladel begeleid bij de meervoudig onderhandse aanbesteding van het plangebied Stokekkers in Hapert. De opgave betrof de ontwikkeling en realisatie van circa 30 woningen ter afronding van de woonwijk Stokekkers en het dorp Hapert, waarbij ook het bouw- en woonrijp maken bij de ontwikkelaar is neergelegd. De aanbesteding is gewonnen…

Lees meer

Vernieuwbouw gemeentehuis Papendrecht

Akro Consult heeft de gemeente Papendrecht begeleid bij de vernieuwbouw van haar gemeentehuis. Voor de vernieuwbouw is er een nationale openbare aanbestedingsprocedure gehouden. Tevens zijn er meervoudig onderhandse aanbestedingen gevoerd voor het interieur en de sloopwerkzaamheden. Gezamenlijk hebben de procedures geleid tot de feestelijke opening van het nieuwe gemeentehuis begin 2017.

Lees meer

Ontwikkeling Florida- en Californiaplein Schalkstad

Het winkelcentrum in het Haarlemse Schalkwijk is het tweede winkelcentrum van de stad en vervult een rol als koopcentrum voor de regio. Sinds lange tijd worden door de gemeente Haarlem en de vastgoedeigenaren plannen gemaakt voor herontwikkeling van het winkelcentrum. Het doel hiervan is een beter en eigentijdser winkelcentrum te maken dat met toevoeging van…

Lees meer

Marktconsultatie – Kanaalstraat 257

De gemeente Velsen wenst de mogelijkheden voor herbestemming en/of herontwikkeling van het pand en de locatie aan de Kanaalstraat 257 door middel van een marktconsultatie te onderzoeken. Hierin worden partijen uitgenodigd hun visie te geven op de haalbaarheid van een toekomstbestendige herontwikkeling en exploitatie. De onderbouwing en motivering van de visie zijn van belang. De…

Lees meer