Partnerselectie Zuidbuurt Westwijk, Vlaardingen

Projectnaam
Partnerselectie Zuidbuurt Westwijk, Vlaardingen

Adres gegevens
Meester Verschuurstraat 33
3132 NT, Vlaardingen

Aanbieder
Akro Consult

Projectvorm
Marktselectie

Status
Afgerond

Contactinformatie

Uitvrager
Gemeente Vlaardingen en Waterweg Wonen

Contactpersoon
Paul van Dijk of Juul van Hout

Telefoon
070 – 326 26 23

Email
zuidbuurtwestwijk@akroconsult.nl

Partnerselectie Zuidbuurt Westwijk, Vlaardingen

Projectnaam
Partnerselectie Zuidbuurt Westwijk, Vlaardingen

Adres gegevens
Meester Verschuurstraat 33
3132 NT, Vlaardingen

Aanbieder
Akro Consult
Projectvorm
Marktselectie

Status
Afgerond

Contactinformatie

Uitvrager
Gemeente Vlaardingen en Waterweg Wonen

Contactpersoon
Paul van Dijk of Juul van Hout

Telefoon
070 – 326 26 23

Email
zuidbuurtwestwijk@akroconsult.nl

0 van 0

Omschrijving Tender

Herontwikkeling Zuidbuurt

De Zuidbuurt is een kwetsbare buurt. Het doel is om van de Zuidbuurt een prettige wijk te maken met een hogere veerkracht, meer kansen en woongeluk. Om mensen langer vast te houden in de wijk wordt er ingezet op een bewonersmix van verschillende generaties, gezinssamenstellingen en financiële draagkracht. Door te investeren in de kwaliteit en diversiteit van de woningvoorraad ontstaat er een betere balans in de wijk. De gemeente Vlaardingen en Waterweg Wonen zetten de komende tijd daarom vol in op transformatie, sloop/nieuwbouw en renovatie van bestaand vastgoed om een veerkrachtige wijk te creëren.

 

Partnerselectieprocedure

Door middel van een partnerselectie wensen de gemeente en Waterweg Wonen een partner te selecteren waarmee gezamenlijk wordt gewerkt aan het waarmaken van de ambities voor de vernieuwing van de Zuidbuurt. Op die manier wordt marktexpertise tijdig betrokken om gezamenlijk met de gemeente en Waterweg Wonen tot een optimale herontwikkeling te komen.

De partnerselectieprocedure bestaat uit twee fases: een Voorselectiefase en Selectiefase.

In de voorselectiefase kunnen marktpartijen hun interesse kenbaar maken door het aandragen van referenties, een reflectie op de opgave en een partnerprofiel. De vijf beste aanmeldingen worden uitgenodigd voor een gesprek. Na dit gesprek worden de drie best scorende aanmeldingen uitgenodigd voor de volgende fase.

In de Selectiefase worden de Kandidaten uitgedaagd mee te denken in de opgave en zich als Partner(s) te positioneren. Hiertoe wordt onder andere een verder uitgewerkte visie  met oplossingsrichtingen om te beantwoorden aan de complexiteit en een plan van aanpak voor de haalbaarheids- en opvolgende fases (inclusief manier van samenwerken, organisatie, planning en financiële strategie). Na een beoordeling van deze stukken sluit de gemeente een Intentieovereenkomst met de beste Inschrijver voor de start van het haalbaarheidsonderzoek.

 

Inlichtingen

Inhoudelijke vragen naar aanleiding van dit Selectiedocument kunnen via ZuidbuurtWestwijk@akroconsult.nl worden ingediend tot 25 november om 12.00 uur. De vragen worden uiterlijk op 2 december 2022 in geanonimiseerde vorm aan alle Kandidaten beantwoord en gepubliceerd op het Tenderplatform.

 

 

Deel deze pagina

LinkedInTwitterEmail