Verkoop Egelantier- gemeente Haarlem

Projectnaam
Verkoop Egelantier- gemeente Haarlem

Adres gegevens
Gasthuisvest 47
2011 EV, Haarlem

Aanbieder
Bekijk op tenderned

Projectvorm
Verkoop

Status
Afgerond

Contactinformatie

Uitvrager
Gemeente Haarlem

Contactpersoon
Alicia Dessens

Telefoon
070 – 326 26 23

Email
adessens@akroconsult.nl

Verkoop Egelantier- gemeente Haarlem

Projectnaam
Verkoop Egelantier- gemeente Haarlem

Adres gegevens
Gasthuisvest 47
2011 EV, Haarlem

Aanbieder
Bekijk op tenderned
Projectvorm
Verkoop

Status
Afgerond

Contactinformatie

Uitvrager
Gemeente Haarlem

Contactpersoon
Alicia Dessens

Telefoon
070 – 326 26 23

Email
adessens@akroconsult.nl

0 van 0

Omschrijving Tender

Het neoklassieke gebouw de Egelantier aan de Gasthuisvest is eigendom van de gemeente Haarlem. De gemeente wil het pand uit 1873 verkopen en dat de koper het pand ontwikkelt tot een hotel, woningen en een culturele maatschappelijke plek.

De officiële start van de verkoop van de Egelantier, een parel uit de vastgoedportefeuille van de gemeente Haarlem is geweest op 25 november 2019 met de publicatie van de verkoopdocumentatie op TenderNed gestart

De Egelantier is gelegen aan de zuidzijde van het centrum van Haarlem met de hoofdingang aan de Gasthuisvest en aan de zijkanten grenzend aan de Kleine Houtstraat en het Groot Heiligland. De Grote Markt, Grote en Kleine Houtstraat met vele horecagelegenheden, het hoofdwinkelgebied, musea, NS station Haarlem, parkeergarages en andere centrumvoorzieningen bevinden zich op loopafstand.

De totale grootte van het Pand betreft ca. 7.716 m2 bruto vloeroppervlak.

De gemeente zoekt een geschikte partij die het voormalige Elisabeth Gasthuis transformeert naar een gemengd programma bestaande uit:

  •  hotelfunctie voor tenminste 55% van het gebouw
  •  minimaal 1500 vierkante meters culturele en/of maatschappelijke voorzieningen
  •  minimaal tien kleine stadswoningen voor de doelgroepen starters, jongeren en ouderen komen;
  •  1250 resterende m2 vrij in te richten als hotel, woningen, culturele en/of maatschappelijke voorzieningen of een combinatie hiervan.

De gemeente kijkt daarbij vooral naar een partij die, met respect voor het monumentale pand, een onderscheidend en duurzaam concept voor deze locatie kan ontwikkelen en daar cultureel-maatschappelijke partijen bij weet te betrekken.

 

Gefaseerde verkoopprocedure met startbijeenkomst

De verkoopprocedure vindt plaats in twee fasen, een selectie- en verkoopfase.

 

Selectiefase

In de selectiefase vraagt de gemeente partijen een visie en referenties aan te leveren. Op basis hiervan selecteert de gemeente maximaal vijf partijen die in de verkoopfase een aanbieding mogen uitwerken.

 

Verkoopfase

In de verkoopfase wordt aan gegadigden gevraagd een aanbieding te doen. In de verkoopfase zijn twee individuele gespreksronden opgenomen met gegadigden. Na de eerste overlegronde dienen de gegadigden een concept aanbieding in, waar tijdens de tweede overlegronde over wordt gesproken. Op basis hiervan kan de gemeente Haarlem besluiten haar uitgangspunten, ambities en/of eisen bij te stellen indien zij daar aanleiding toe ziet. Ten slotte dienen gegadigden een definitieve aanbieding in, welke wordt beoordeeld op kwaliteit, prijs, financieel plan en betrokkenheid buurt. Hierbij wordt een minimale prijsbieding gehanteerd van € 4.200.000,-.

 

De beoordelingscommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over het (voorlopig) toewijzen van de verkoop van de Egelantier aan de geselecteerde gegadigde.

 

Deel deze pagina

LinkedInTwitterEmail