Verkoopprocedure Nieuw Delft Veld 6.4

Projectnaam
Verkoopprocedure Nieuw Delft Veld 6.4

Adres gegevens
Van Leeuwenhoekpark
2611 AB, Delft

Aanbieder
Akro Consult

Projectvorm
Verkoop met voorselectie

Status
Actueel

Huidige fase
Nieuw Delft Veld 6.4 selectie

Contactinformatie

Uitvrager
Akro Consult

Contactpersoon
Leonie Wijsman

Telefoon
070 – 326 26 23

Email
nieuwdelftveld6.4@akroconsult.nl

Verkoopprocedure Nieuw Delft Veld 6.4

Projectnaam
Verkoopprocedure Nieuw Delft Veld 6.4

Adres gegevens
Van Leeuwenhoekpark
2611 AB, Delft

Aanbieder
Akro Consult
Projectvorm
Verkoop met voorselectie

Status
Actueel

Huidige fase
Nieuw Delft Veld 6.4 selectie

Contactinformatie

Uitvrager
Akro Consult

Contactpersoon
Leonie Wijsman

Telefoon
070 – 326 26 23

Email
nieuwdelftveld6.4@akroconsult.nl

0 van 0

Deel deze pagina

LinkedInTwitterEmail

Planning

Nieuw Delft Veld 6.4 voorselectie

Start datum:

15-02-2023

Eind datum:

14-04-2023 12:00

Nieuw Delft Veld 6.4 selectie

Start datum:

12-05-2023

Eind datum:

05-07-2023 12:00

Omschrijving Tender

Opgave en ambities
Gemeente Delft zoekt een ontwikkelaar die Veld 6.4  binnen Nieuw Delft koopt en voor eigen rekening en risico ontwikkelt. Met deze procedure selecteren we een plan van ongeveer 5.500 m2 BVO bestaande uit een sterk woonconcept gericht op ouderen (max. 45 woningen) in combinatie met een commercieel en/of maatschappelijk programma in de plint (ca. 2.000 m2 BVO) en een gebouwde parkeervoorziening ten behoeve van het te realiseren eigen programma én het naastgelegen perceel. Stedenbouwkundige samenhang en aansprekende architectuur zijn de norm en bouwinnovatie het streven (toepassen van innovatieve werkwijzen en duurzame materialen).

Procedure
De verkoopprocedure bestaat uit twee fasen

  1. Voorselectiefase: Deelname aan de Voorselectiefase is vrij voor alle Geïnteresseerden. In de voorselectiefase worden 3 Geïnteresseerden geselecteerd voor deelname aan de Selectiefase. In de voorselectiefase wordt geselecteerd op referenties, visie, team en kredietwaardigheid.
  2. Selectiefase: De in de Voorselectiefase geselecteerde partijen worden uitgenodigd tot deelneming aan de Selectiefase. In de Selectiefase krijgen de Geïnteresseerden de gelegenheid een plan te ontwerpen. Gedurende de selectiefase vindt één dialoogronde plaats. Het onderwerp van de dialoogronde is in ieder geval mobiliteit. Andere onderwerpen kunnen worden aangedragen. Op basis van de ingediende Aanbiedingen wordt één Geïnteresseerde geselecteerd, waarmee een koop- en realisatieovereenkomst wordt gesloten. Een Aanbieding bestaat uit een schetsontwerp, een plan van aanpak een bieding en een onderbouwing van duurzaamheid, mobiliteit en programma. Vooralsnog is het uitgangspunt dat bij de beoordeling van de Aanbieding de bieding voor 10% en de overige onderwerpen (kwaliteit en proces) gezamenlijk voor 90% meetellen in de puntenwaardering.
    Deelnemers aan de Selectiefase krijgen een vergoeding van €20.000,- excl. BTW, met uitzondering van de winnaar.

Huidige fase : Nieuw Delft Veld 6.4 selectie

Procedure

In de selectiefase worden de in de voorselectiefase geselecteerde partijen (Gegadigden) uitgenodigd een Aanbieding in te dienen. Een Aanbieding bestaat uit een schetsontwerp, een plan van aanpak, een bieding en een onderbouwing van duurzaamheid, mobiliteit en programma. Bij het laatste onderwerp ligt de nadruk op het onderscheidende karakter en een gebonden afnemer. Vooralsnog is het uitgangspunt dat bij de beoordeling van de Aanbieding de prijs voor 10% en de overige onderwerpen gezamenlijk voor 90% meetellen in de puntenwaardering.

Gedurende de selectiefase wordt één dialoogronde gehouden. De invulling van deze dialoogronde is nader te bepalen maar ziet in ieder geval toe op mobiliteit en de planvorming tot dat moment.

Tegenover de inspanningen gemoeid met deelname aan de selectiefase stelt de Gemeente een kostenvergoeding van € 20.000,- excl. BTW beschikbaar per Gegadigde (met uitzondering van de winnaar).

 

Planning

a) Publicatie Selectiedocument (aan Gegadigden) 12 mei 2023
b) Sluitingstermijn voor indienen vragen Selectiefase 26 mei 2023 12.00u
c) Publicatie Nota van Inlichtingen I 2 juni 2023
d) Dialoogronde 16 juni 2023
e) Publicatie Nota van Inlichtingen II 23 juni 2023 17.00u
f) Sluitingstermijn voor indienen Aanbieding 5 juli 2023 12.00u
g) Presentatie Aanbieding * 29 augustus 2023
h) Bekendmaking voornemen tot Toewijzing 8 september 2023
i) Bezwaarperiode 7 dagen 15 september 2023
j) Bekendmaking definitieve Toewijzing 18 september 2023
k) Contractering t/m 27 oktober 2023


Aanmelden voor een Tender?
Maak een account aan.

Bent u geïnteresseerd in deze Tender? Meldt u dan aan door een account aan te maken.

Na registratie wordt u op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen, tussentijdse updates en kunt u deelnemen aan de Tender. U kunt uw gegevens te allen tijden aanpassen onder 'mijn account'. Aan de registratie kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel deze pagina

LinkedInTwitterEmail