Verkoopprocedure locatie Burgemeester Kronenburglaan, Didam

Projectnaam
Verkoopprocedure locatie Burgemeester Kronenburglaan, Didam

Adres gegevens
Burgemeester Kronenburglaan 6
6942 AH, Didam

Aanbieder
Akro Consult

Projectvorm
Verkoop met voorselectie

Status
Actueel

Huidige fase
Voorselectiefase locatie Burgemeester Kronenburglaan, Didam

Contactinformatie

Uitvrager
Akro Consult

Contactpersoon
Judith Groen en Jente Beckmann

Telefoon
070 – 326 26 23

Email
kronenburglaan@akroconsult.nl

Verkoopprocedure locatie Burgemeester Kronenburglaan, Didam

Projectnaam
Verkoopprocedure locatie Burgemeester Kronenburglaan, Didam

Adres gegevens
Burgemeester Kronenburglaan 6
6942 AH, Didam

Aanbieder
Akro Consult
Projectvorm
Verkoop met voorselectie

Status
Actueel

Huidige fase
Voorselectiefase locatie Burgemeester Kronenburglaan, Didam

Contactinformatie

Uitvrager
Akro Consult

Contactpersoon
Judith Groen en Jente Beckmann

Telefoon
070 – 326 26 23

Email
kronenburglaan@akroconsult.nl

0 van 0

Planning

Voorselectiefase locatie Burgemeester Kronenburglaan, Didam

Start datum:

10-07-2024

Eind datum:

08-10-2024 12:00

Omschrijving Tender

Burgemeester Kronenburglaan

Met deze verkoopprocedure wil de gemeente Montferland een marktpartij selecteren voor het ontwikkelen en realiseren van betaalbare koopwoningen, het betreft een kleinschalige ontwikkeling op het perceel waar de voormalige brandweerkazerne stond op de locatie aan de Burgemeester Kronenburglaan te Didam. De gronden voor de ontwikkeling zijn volledig in eigendom van de Gemeente, de opstallen zijn gesloopt en de grond wordt gesaneerd zodat deze geschikt is voor het toekomstig gebruik. Tevens worden de gronden door de Gemeente bouwrijp gemaakt. Ook is het bestemmingsplan, inmiddels omgevingsplan, onherroepelijk. Naast het kader van het omgevingsplan zijn er ruimtelijke spelregels van de ontwikkeling. Het omgevingsplan geeft ruimte voor 15 grondgebonden woningen, deels losstaand, deels aaneengesloten.

Programma

De opgave omvat het ontwerpen en de realisatie van 15 grondgebonden woningen in de categorie betaalbare koop en de inrichting van de openbare ruimte. De gemeente Montferland heeft voor de nieuwe ontwikkelingen van het plangebied Brandweerkazerne een Leidraad Inrichting Openbare Ruimte opgesteld. Het beschrijft de uitgangspunten voor inrichting en beheer van de openbare ruimte die in aanvulling gelden op de wettelijke eisen en richtlijnen.

Het omgevingsplan geeft ruimte voor 15 grondgebonden woningen, deels losstaand, deels aaneengesloten.

Als hoofdgebouw mag worden gebouwd:

  • Twee-aaneen gebouwde woningen;
  • Aaneen gebouwde woningen;
  • Geschakelde woningen;
  • Nultredenwoningen;

Aaneengesloten woningen bestaan uit rijen van maximaal 6 woningen. De maximale goothoogte is 7 meter en de nokhoogte 11 meter. De woningen bestaan uit één of twee lagen met een kap en passen bij het kleinschalige bebouwingsbeeld van de omliggende woonbuurt.

Procedure

De procedure van de Ontwikkelcompetitie ten behoeve van de verkoop van de Locatie is opgesplitst in 2 fasen.

  1. Voorselectiefase: Deelname aan de Voorselectiefase is vrij voor alle Geïnteresseerden. In de Voorselectiefase worden 3 Geïnteresseerden geselecteerd voor deelname aan de Selectiefase op basis van visie en referenties.
  2. Selectiefase: De in de Voorselectiefase geselecteerde partijen worden uitgenodigd tot deelneming aan de Selectiefase. In de Selectiefase krijgen de Geïnteresseerden de gelegenheid een plan te ontwerpen. Gedurende de selectiefase vindt een mogelijke dialoogronde plaats. In deze dialoogronde wordt het plan toegelicht en worden partijen gevraagd een visie te geven. Op basis van deze gesprekken kan de selectieleidraad worden aangepast. Hierna wordt aan Geïnteresseerde gevraagd de Aanbieding te doen met daarbij haar uiteindelijke plan inclusief grondbod en vindt de beoordeling plaats. Op basis van de ingediende Aanbiedingen wordt één Geïnteresseerde geselecteerd, waarmee een koop- en ontwikkelovereenkomst wordt gesloten.

Huidige fase : Voorselectiefase locatie Burgemeester Kronenburglaan, Didam

Inlichtingen

Inhoudelijke vragen kunnen via kronenburglaan@akroconsult.nl worden ingediend tot uiterlijk 10 september 2024, 12.00 uur. Te laat ingediende vragen worden in principe niet beantwoord. Op uiterlijk 17 september 2024 worden de vragen in geanonimiseerde vorm aan alle Geïnteresseerden beantwoord en gepubliceerd in een nota van inlichtingen.

Deadline indiening 

Tot uiterlijk 8 oktober 2024, 12.00 uur kunnen geïnteresseerde partijen een Aanmelding indienen. Dit dient geüpload te worden via akroconsult.wetransfer.com.


Aanmelden voor een Tender?
Maak een account aan.

Bent u geïnteresseerd in deze Tender? Meldt u dan aan door een account aan te maken.

Na registratie wordt u op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen, tussentijdse updates en kunt u deelnemen aan de Tender. U kunt uw gegevens te allen tijden aanpassen onder 'mijn account'. Aan de registratie kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel deze pagina

LinkedInTwitterEmail