Verkoopprocedure Lindelaan 2 Nieuwkoop

Projectnaam
Verkoopprocedure Lindelaan 2 Nieuwkoop

Adres gegevens
Lindelaan 2
2421 VR Nieuwkoop, Nieuwkoop

Aanbieder
Akro Consult

Projectvorm
Verkoop met voorselectie

Status
Afgerond

Contactinformatie

Uitvrager
Gemeente Nieuwkoop

Contactpersoon
Judith Groen

Telefoon
070 – 326 26 23

Email
jgroen@akroconsult.nl

Verkoopprocedure Lindelaan 2 Nieuwkoop

Projectnaam
Verkoopprocedure Lindelaan 2 Nieuwkoop

Adres gegevens
Lindelaan 2
2421 VR Nieuwkoop, Nieuwkoop

Aanbieder
Akro Consult
Projectvorm
Verkoop met voorselectie

Status
Afgerond

Contactinformatie

Uitvrager
Gemeente Nieuwkoop

Contactpersoon
Judith Groen

Telefoon
070 – 326 26 23

Email
jgroen@akroconsult.nl

0 van 0

Deel deze pagina

LinkedInTwitterEmail

Omschrijving Tender

Lindelaan 2

De gemeente Nieuwkoop is eigenaar van Lindelaan 2 in Nieuwkoop en wil daar maximaal 65 appartementen creëren in een groene omgeving. De ambitie voor de herontwikkeling richt zich qua programmering op het sociale en middensegment van de markt en de ambities voor de ruimtelijke inpassing zijn hoog. De Gemeente vindt het belangrijk dat de ontwikkeling passend is en aansluit bij de omgeving en de stedenbouwkundige kwaliteit aansluit bij de Achterweg en de Vijverhof. Er is dan ook voor gekozen om de locatie middels een ontwikkelcompetitie te verkopen. Met de ontwikkelcompetitie selecteert de gemeente het beste plan voor de locatie en doet zij een beroep op de kennis, kunde en voornamelijk de creativiteit van de markt. Vanwege de sociale opgave die in het plan zit werkt de Gemeente in deze ontwikkeling samen met de woningbouwcoöperatie Woningstichting Nieuwkoop.

Verkoopprocedure

De verkoopprocedure bestaat uit twee fases. De Voorselectiefase heeft inmiddels plaatsgevonden en hieruit zijn 3 partijen gevraagd mee te doen aan de Selectiefase.

In de Selectiefase gaat de gemeente met de partijen in Dialoog over de planoptimalisatie en worden partijen uitgedaagd om een woonconcept te introduceren dat past bij de beoogde doelgroep en dat duurzaam betaalbaar is, en voor de langere termijn blijft. Uiteindelijk wordt gevraagd aan partijen een aanbieding te doen, inclusief ruimtelijk ontwerp, planning en plan voor de verkoop. In de beoordeling wordt gekeken naar het ontwerp van de woningen en hoe het woningbouwprogramma is ingepast. Daarnaast wordt er gekeken naar de ambitie van de marktpartij om duurzame, toekomstbestendige woningen te realiseren. Verder bieden de marktpartijen een procesvoorstel en grondbieding aan. De planning is om in december een winnaar te selecteren.

 

Deel deze pagina

LinkedInTwitterEmail