Partnerselectie Suikerzijde, Groningen

Projectnaam
Partnerselectie Suikerzijde, Groningen

Adres gegevens
Suikerlaan 1
9743AN, Groningen

Aanbieder
Akro Consult

Projectvorm
Marktselectie

Status
Afgerond

Contactinformatie

Uitvrager
Gemeente Groningen

Contactpersoon
Akro Consult

Telefoon
070 – 326 26 23

Email
DeSuikerzijde@akroconsult.nl

Partnerselectie Suikerzijde, Groningen

Projectnaam
Partnerselectie Suikerzijde, Groningen

Adres gegevens
Suikerlaan 1
9743AN, Groningen

Aanbieder
Akro Consult
Projectvorm
Marktselectie

Status
Afgerond

Contactinformatie

Uitvrager
Gemeente Groningen

Contactpersoon
Akro Consult

Telefoon
070 – 326 26 23

Email
DeSuikerzijde@akroconsult.nl

0 van 0

Omschrijving Tender

De Suikerzijde

De Suikerzijde is een grote gebiedsontwikkeling in wording. Op het terrein van de voormalige Suikerfabriek verrijst de komende jaren een duurzame, toekomstbestendige stadswijk. Een opgave zoals je ze niet vaak meer tegen komt: niet alleen vanwege de omvang (ca. 160 hectare) en de centrale ligging nabij het stadscentrum. Ook is de opgave uniek vanwege hoge ambities. Een zelfstandig functionerend en levendig stadsdeel met 5.000 woningen en ruimte voor verschillende woonvormen, werken, leren en recreëren. De Suikerzijde wordt de stad van de toekomst.

De planvorming is ver, maar de stap richting uitvoer moet nog worden gezet. Om die stap te kunnen maken, wil de gemeente Groningen marktkennis gebruiken bij verder vormgeven van de ontwikkelkaders. Concreet is de Gemeente Groningen op zoek naar een marktpartij die samen met de gemeente en corporaties gaat werken aan de haalbaarheid en de ontwikkeling van de eerste bouwvelden – goed voor ca. 400 woningen en aanvullende voorzieningen.

Partnerselectie

Om de juiste partij voor de opgave te selecteren, kiest de gemeente voor het vroegtijdig betrekken van marktkennis. Dat betekent dat gemeente geen plan voor de ontwikkeling vraagt, maar juist een samenwerking. Door te selecteren op een samenwerking, is er veel ruimte voor optimalisatie binnen de kaders die er liggen. Voor zowel gemeente, corporaties als voor de marktpartij betekent dat veel vrijheid om samen te werken aan de ontwikkeling van de Suikerzijde en het waarmaken van het hoge ambitieniveau.

Procedure

De partnerselectieprocedure bestaat uit twee fases: een Voorselectiefase en Selectiefase.

In de Voorselectiefase hebben Geïnteresseerden de mogelijkheid een Aanmelding in te dienen, bestaande onder andere uit door de marktpartij aan te dragen Referenties, toekomstvisie, reflectie op de opgave en sleutelpersoon en samenstelling van het kernteam. De vijf beste Aanmeldingen worden uitgenodigd voor een gesprek met de beoordelingscommissie. Op basis van de beoordeling van de Aanmeldingen worden de beste Aanmeldingen geselecteerd en uitgenodigd voor de selectiefase. Dit zullen minimaal 3 en maximaal 4 partijen zijn.

In de Selectiefase worden de Kandidaten uitgedaagd mee te denken in de opgave en zich als Partner(s) te positioneren. Hiertoe wordt onder andere een visie op de opgave en een plan van aanpak gevraagd. Na een beoordeling van deze stukken wordt met de beste Inschrijver een Intentieovereenkomst gesloten en wordt een haalbaarheidsonderzoek voor de eerste fase van Suikerzijde Noord gestart.

 

 

Deel deze pagina

LinkedInTwitterEmail