Partnerselectie Ruïne van Teylingen

Projectnaam
Partnerselectie Ruïne van Teylingen

Adres gegevens
Teylingerlaan 15
2215RV, Voorhout

Aanbieder
Akro Consult

Projectvorm
Marktselectie

Status
Afgerond

Contactinformatie

Uitvrager
Gemeente Teylingen en Stichting Monumentenbezit

Contactpersoon
Sven Schroots en Juul van Hout

Telefoon
070 – 326 26 23

Email
ruine@akroconsult.nl

Partnerselectie Ruïne van Teylingen

Projectnaam
Partnerselectie Ruïne van Teylingen

Adres gegevens
Teylingerlaan 15
2215RV, Voorhout

Aanbieder
Akro Consult
Projectvorm
Marktselectie

Status
Afgerond

Contactinformatie

Uitvrager
Gemeente Teylingen en Stichting Monumentenbezit

Contactpersoon
Sven Schroots en Juul van Hout

Telefoon
070 – 326 26 23

Email
ruine@akroconsult.nl

0 van 0

Omschrijving Tender

Ruïne van Teylingen

Het voormalige Slot Teylingen (sinds 1676 een ruïne) ligt in het buurtschap Teijlingen. Het indrukwekkende bouwwerk heeft een bewogen geschiedenis: gebouwd, beschadigd, uitgebrand, herbouwd, gesloopt, vervallen en weer opgeknapt tot wat de ruïne nu is. Het bijbehorende woongebouw is er niet meer en de ruïne, een rijksmonument, ligt verscholen in het landschap. Voor het Rijk, de provincie, Monumentenbezit en de gemeente Teylingen heeft de ruïne een grote historische waarde. De geschiedenis van de ruïne is zelfs verbonden aan de staatsvorming van Holland.

De ruïne is niet het enige vastgoedobject op de locatie. Ook de Kaasschuur en Westerbeekschuur (zonder monumentale status) dragen bij aan de historie en monumentale uitstraling. Daarmee is de locatie een combinatie van oude historie en recente geschiedenis als bollenstreek.

Gemeente Teylingen en Monumentenbezit (eigenaar van de Ruïne) slaan de handen ineen om dit bijzondere stuk geschiedenis op de kaart te zetten. Het doel van de ontwikkeling is om de Ruïne, Westerbeekschuur en de omliggende terreinen aantrekkelijk én toegankelijk te maken, zodat er genoten kan worden van deze bijzonder plek uit de Nederlandse geschiedenis. De inwoners van Teylingen, de regiorecreant, de toevallige passant en de nationale toerist moeten de ruïne goed kunnen zien en het hele jaar kunnen bezoeken.

Meer informatie over de geschiedenis van de ruïne is te vinden op: https://monumentenbezit.nl/monumenten/ruine-van-teylingen/ en https://www.teylingen.nl/ruine 

 

Doel partnerselectie

De Ruïne van Teylingen is een complexe en ambitieuze ontwikkeling, dat vraagt om nauwe afstemming en langjarige samenwerking tussen de gemeente, Monumentenbezit en een marktpartij. Door middel van een partnerselectie wensen de gemeente en Monumentenbezit een partij, consortium of team te selecteren waarmee gezamenlijk wordt gewerkt aan een realistisch, haalbaar en ambitieus plan voor de Ruïne van Teylingen. Door marktkennis en ondernemerschap vroegtijdig te betrekken kan er samengewerkt worden aan de meest optimale, toekomstbestendige invulling van de Ruïne van Teylingen en omliggende gronden.

 

Procedure

De partnerselectieprocedure bestaat uit twee fases: een Voorselectiefase en Selectiefase.

In de Voorselectiefase hebben Geïnteresseerden de mogelijkheid een Aanmelding in te dienen, bestaande uit een partnerprofiel en ruimtelijke verkenning. Alle Aanmeldingen worden vervolgens uitgenodigd voor een pitch voor de beoordelingscommissie. De beste drie (3) Aanmeldingen worden geselecteerd en uitgenodigd voor de selectiefase.

In de Selectiefase worden de drie Kandidaten uitgedaagd mee te denken over de opgave en zich als Partner(s) te positioneren. Hiertoe wordt onder meer een visie op de opgave, een plan van aanpak en financiële strategie gevraagd. In de visie op de opgave wordt de ruimtelijke verkenning uit de voorselectiefase verder uitgewerkt. Het plan van aanpak omvat onder andere een procesvoorstel en een business case waarin de investering voor ontwikkeling en de exploitatiebegroting wordt gevraagd. Na een beoordeling van deze stukken wordt met de beste Inschrijver een Intentieovereenkomst gesloten voor het haalbaarheidsonderzoek.

 

Vragen

Mocht u inhoudelijke vragen hebben dan kunt u deze indienen via ruine@akroconsult.nl. Vragen dienen uiterlijk 30 maart 2023, 12.00 uur te worden ingediend en worden uiterlijk 6 april 2023 beantwoord en (openbaar) gepubliceerd.

 

Deel deze pagina

LinkedInTwitterEmail