Partnerselectie De Wildhorst

Projectnaam
Partnerselectie De Wildhorst

Adres gegevens
Meerstraat 30
5473 VX, Heeswijk Dinther

Aanbieder
Bekijk op tenderned

Projectvorm
Marktselectie

Status
Afgerond

Contactinformatie

Uitvrager
Akro Consult

Contactpersoon
Judith Groen

Telefoon
070 – 326 26 23

Email
jgroen@akroconsult.nl

Partnerselectie De Wildhorst

Projectnaam
Partnerselectie De Wildhorst

Adres gegevens
Meerstraat 30
5473 VX, Heeswijk Dinther

Aanbieder
Bekijk op tenderned
Projectvorm
Marktselectie

Status
Afgerond

Contactinformatie

Uitvrager
Akro Consult

Contactpersoon
Judith Groen

Telefoon
070 – 326 26 23

Email
jgroen@akroconsult.nl

0 van 0

Deel deze pagina

LinkedInTwitterEmail

Omschrijving Tender

Landgoed De Wildhorst

De Wildhorst is gelegen in Heeswijk Dinther en is een recreatiegebied dat niet meer als zodanig functioneert. De vitaliteit van ‘Landgoed de Wildhorst’ staat onder druk. Het relatief grote recreatieoord in de gemeente Bernheze is halverwege vorige eeuw opgezet met ongeveer 400 kavels voor verblijfsrecreatie en ondersteunende voorzieningen in een groene, natuurlijke omgeving. Na een levendige bloeiperiode is de situatie op de Wildhorst sinds enkele decennia geleidelijk veranderd. Verschillende vormen van huidig gebruik welke niet wenselijke zijn en strikt genomen niet passen binnen het bestemmingsplan.

De gemeente Bernheze voelt de verantwoordelijkheid om de ontstane situatie structureel te veranderen en de Wildhorst weer toekomstbestendig maken. Diverse studies hebben geleid tot een voorkeursscenario waarin het gebied transformeert naar een combinatie van wonen, recreatie en natuur.

Een transformatie van het gebied is echter niet eenvoudig. Het gebied is gelegen in het buitengebied en grootschalige programmatische toevoegingen zijn niet vanzelfsprekend. Daarnaast is het grondeigendom en het eigendom van de opstallen in de loop der jaren versnipperd geraakt.

 

Procedure

De gemeente kiest nadrukkelijk voor een partnerselectie en het vroegtijdig en langdurig betrekken van marktkennis bij deze complexe ontwikkeling in het buitengebied van Bernheze. Deze procedure heeft als doel een partner te selecteren en daarmee in een vroegtijdig stadium gezamenlijk de haalbaarheid van de transformatie van de Wildhorst te onderzoeken.

De partnerselectieprocedure bestaat uit twee fases: een Voorselectiefase en Selectiefase. De Voorselectiefase heeft inmiddels plaatsgevonden hierin hadden alle Geïnteresseerden de mogelijkheid de locatie bezoeken en een aanmelding in te dienen, bestaande uit referenties, reflectie op de opgave, sleutelpersoon en samenstelling van het kernteam.

De Partnerselectie zit nu dan ook in de Selectiefase. Hier worden de Kandidaten uitgedaagd mee te denken over de opgave en zich als Partner(s) te positioneren. Hiertoe wordt onder meer een visie op de opgave (toekomstbeeld en oplossingsrichtingen) en een plan van aanpak (organisatie, mijlpalen en een visie op de samenwerking en financiële strategie) gevraagd.

Deel deze pagina

LinkedInTwitterEmail