Partnerselectie P2 Europapark, Groningen

Projectnaam
Partnerselectie P2 Europapark, Groningen

Adres gegevens
Kuilerstraat 1
9723ZS, Groningen

Aanbieder
Akro Consult

Projectvorm
Marktselectie

Status
Afgerond

Contactinformatie

Uitvrager
Gemeente Groningen

Contactpersoon
Akro Consult

Telefoon
070 – 326 26 23

Email
P2Europapark@akroconsult.nl

Partnerselectie P2 Europapark, Groningen

Projectnaam
Partnerselectie P2 Europapark, Groningen

Adres gegevens
Kuilerstraat 1
9723ZS, Groningen

Aanbieder
Akro Consult
Projectvorm
Marktselectie

Status
Afgerond

Contactinformatie

Uitvrager
Gemeente Groningen

Contactpersoon
Akro Consult

Telefoon
070 – 326 26 23

Email
P2Europapark@akroconsult.nl

0 van 0

Omschrijving Tender

 Kavel P2 en Europapark

Het Europapark is één van de belangrijkste ontwikkellocaties binnen de gemeente Groningen. Kavel P2 speelt een belangrijke rol voor het herdefiniëren van een nieuwe identiteit voor het Europapark. De kavel is het vliegwiel voor de doorontwikkeling van het Europapark naar een kwalitatief hoogwaardig, gemengd en levendig woon-werk gebied. De kavel is gelegen op het voormalige terrein van de Hunzecentrale. Op deze plek moet de komende jaren een duurzaam, toekomstbestendig stadsdeel verrijzen. De hoge ambities voor het flexibele programma en bijvoorbeeld parkeren, gecombineerd met  een aantal technische uitdagingen, maken de opgave complex. Toch biedt de locatie nabij de binnenstad en het openbaar vervoer veel potentie.

Concreet zoekt de gemeente Groningen een marktpartij die samen met de gemeente en woningcorporatie gaat werken aan de haalbaarheid en de ontwikkeling van de eerste twee fases – goed voor circa 49.000 m2 BVO met een programma van 50% wonen en 50% niet-wonen.

 

Partnerselectie

Om de juiste partij voor de opgave te selecteren, kiest de gemeente voor het vroegtijdig betrekken van marktkennis. Dat betekent dat gemeente geen plan voor de ontwikkeling vraagt, maar juist een samenwerking. Door te selecteren op een samenwerking, is er veel ruimte voor optimalisatie binnen de kaders die er liggen. Voor zowel gemeente, corporatie als voor de marktpartij betekent dat veel vrijheid om samen te werken aan de ontwikkeling van kavel P2 en het waarmaken van het hoge ambitieniveau.

Hiertoe zoekt de gemeente een partij met pioniersgeest en een vernieuwende blik op samenwerken aan hoogwaardige gebiedsontwikkeling. Een partij die aan de ene kant om kan gaan met complexe opgaven en een bouwstroom op gang kan brengen, en zich aan de andere kant langjarig (met het oog op realisatie) aan de opgave wil verbinden. Een partij die ontwerpt vanuit hoge ambities en deze om kan zetten in werkbare oplossingen en het gebied een impuls kan geven. Een partij die weet hoe je een haalbaar plan maakt en tegelijkertijd meerwaarde creëert. En vooral een partij die de kracht van samenwerking op waarde schat.

 

Procedure

De partnerselectieprocedure bestaat uit twee fases: een Voorselectiefase en Selectiefase.

In de Voorselectiefase hebben Geïnteresseerden de mogelijkheid een Aanmelding in te dienen. Deze bestaat onder andere uit door de marktpartij aan te dragen referenties, reflectie op de opgave, sleutelpersoon en samenstelling van het kernteam. De vijf beste Aanmeldingen worden uitgenodigd voor een gesprek met de beoordelingscommissie. De drie best scorende Aanmeldingen worden uitgenodigd voor de Selectiefase.

In de Selectiefase worden de Kandidaten uitgedaagd mee te denken in de opgave en zich als Partner(s) te positioneren. Hiertoe wordt onder andere een verder uitgewerkte visie  met oplossingsrichtingen om te beantwoorden aan de complexiteit en een plan van aanpak voor de haalbaarheids- en opvolgende fases (inclusief manier van samenwerken, organisatie, planning en financiële strategie). Na een beoordeling van deze stukken sluit de gemeente een Intentieovereenkomst met de beste Inschrijver voor de start van het haalbaarheidsonderzoek.

 

Selectiefase

Een Kandidaat neemt deel aan de partnerselectie wanneer hij hiertoe een uitnodiging heeft ontvangen en uiterlijk op 26 april 13.00 uur Nederlandse Tijd een Aanbieding doet door middel van het uploaden van de gevraagde documenten via https://akroconsult.wetransfer.com. De stukken dienen in een .zip-bestand te worden aangeleverd via voorgaande link. Per onderdeel dient een afzonderlijke map aangemaakt te worden.

Deel deze pagina

LinkedInTwitterEmail