Ontwikkelcompetitie Locatie Den Deylschool

Projectnaam
Ontwikkelcompetitie Locatie Den Deylschool

Adres gegevens
Middelweg 34
3245MD, Wassenaar

Aanbieder
Akro Consult

Projectvorm
Marktselectie

Status
Afgerond

Contactinformatie

Uitvrager
Gemeente Wassenaar

Contactpersoon
Akro Consult

Telefoon
070 – 326 26 23

Email
DenDeylschool@akroconsult.nl

Ontwikkelcompetitie Locatie Den Deylschool

Projectnaam
Ontwikkelcompetitie Locatie Den Deylschool

Adres gegevens
Middelweg 34
3245MD, Wassenaar

Aanbieder
Akro Consult
Projectvorm
Marktselectie

Status
Afgerond

Contactinformatie

Uitvrager
Gemeente Wassenaar

Contactpersoon
Akro Consult

Telefoon
070 – 326 26 23

Email
DenDeylschool@akroconsult.nl

0 van 0

Deel deze pagina

LinkedInTwitterEmail

Omschrijving Tender

Indienen aanmelding

U dient uw aanmelding in te leveren via de volgende WeTransfer link https://akroconsult.wetransfer.com.

Op 24 november 2020 heeft de gemeenteraad van Wassenaar het besluit genomen om de herontwikkeling van de voormalige Den Deylschool (hierna: de ‘Locatie’) in gang te zetten. De gemeente Wassenaar wil de Locatie herontwikkelen tot woningbouwlocatie en daarmee een deel van haar woningbouwopgave realiseren. Met behulp van een marktverkenning is duidelijk geworden dat zowel ontwikkelende als beleggende partijen mogelijkheden hiervoor zien. Vanaf het voorjaar van 2021 is in overleg met omwonenden gewerkt aan het vormgeven van de juiste ruimtelijke voorwaarden voor de herontwikkeling.

 

Procedure
De procedure van de Ontwikkelcompetitie ten behoeven van de verkoop van de Locatie is opgesplitst in 2 fasen.

  1. Voorselectiefase: Deelname aan de Voorselectiefase is vrij voor alle Geïnteresseerden. In de voorselectiefase worden minimaal 3, maximaal 5 Geïnteresseerden geselecteerd voor deelname aan de Selectiefase van de Ontwikkelcompetitie.
  2. Selectiefase: De in de Voorselectiefase geselecteerde partijen worden uitgenodigd tot deelneming aan de Selectiefase. In de Selectiefase krijgen de Geïnteresseerden de gelegenheid een plan te ontwerpen. Gedurende de selectiefase vinden twee dialoogrondes plaats. In deze dialoogronde wordt op basis van de eerste verkenningen van Gegadigden keuzes gemaakt ten aanzien van de tenderscope. Vanwege het belang dat wordt gehecht aan participatie wordt Gegadigden gevraagd een tussentijdse presentatie aan de buurt te geven. Op basis van de ingediende Aanbiedingen wordt één Geïnteresseerde geselecteerd, waarmee een koop- en ontwikkelovereenkomst wordt gesloten. Deelnemers aan de Selectiefase krijgen een vergoeding van €10.000,-, met uitzondering van de winnaar.

Deel deze pagina

LinkedInTwitterEmail