Verkoopprocedure Nieuw Delft Veld 6.7

Projectnaam
Verkoopprocedure Nieuw Delft Veld 6.7

Adres gegevens
Van Leeuwenhoekpark
2611 AB, Delft

Aanbieder
Akro Consult

Projectvorm
Verkoop met voorselectie

Status
Afgerond

Contactinformatie

Uitvrager
Gemeente Delft

Contactpersoon
Leonie Wijsman

Telefoon
070 - 32 62 623

Email
nieuwdelftveld6.7@akroconsult.nl

Verkoopprocedure Nieuw Delft Veld 6.7

Projectnaam
Verkoopprocedure Nieuw Delft Veld 6.7

Adres gegevens
Van Leeuwenhoekpark
2611 AB, Delft

Aanbieder
Akro Consult
Projectvorm
Verkoop met voorselectie

Status
Afgerond

Contactinformatie

Uitvrager
Gemeente Delft

Contactpersoon
Leonie Wijsman

Telefoon
070 - 32 62 623

Email
nieuwdelftveld6.7@akroconsult.nl

0 van 0

Deel deze pagina

LinkedInTwitterEmail

Omschrijving Tender

Opgave en ambities
Gemeente Delft zoekt een ontwikkelaar die Veld 6.7  binnen Nieuw Delft koopt en voor eigen rekening en risico ontwikkelt.  Het beoogde programma behelst 2.450 m2 BVO en wordt opgeleverd vóór 31 december 2025.
Veld 6.7 is één van de laatste deelvelden binnen Veld 6 die moeten worden ontwikkeld en vormt ruimtelijk gezien het middelpunt van Veld 6. Met de ontwikkeling van veld 6.7 wil de gemeente een bijzondere functie toevoegen aan Delft in het algemeen en aan Nieuw Delft in het bijzonder.  Om met deze verkoopprocedure het juiste plan te selecteren zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Het ontwerp moet bijdragen aan stedenbouwkundige samenhang en er moet sprake zijn van hoogwaardige architectuur;
  • Voor het ontwerp en voornamelijk de functie moet ook tijdens de procedure worden gewerkt aan draagvlak onder direct omwonenden;
  • Bouwinnovatie (toepassen van innovatieve werkwijzen en duurzame materialen);
  • Programmatisch wordt uitgegaan van ca. 1.650 m2 BVO (maximaal 15 ruime woningen) in combinatie met een maatschappelijk/cultureel programma van ca. 800 m2 BVO.

Procedure
De verkoopprocedure bestaat uit twee fasen

  1. Voorselectiefase: Deelname aan de Voorselectiefase is vrij voor alle Geïnteresseerden. In de voorselectiefase worden 3 Geïnteresseerden geselecteerd voor deelname aan de Selectiefase. In de voorselectiefase wordt geselecteerd op referenties, visie, team en kredietwaardigheid.
  2. Selectiefase: De in de Voorselectiefase geselecteerde partijen worden uitgenodigd tot deelneming aan de Selectiefase. In de Selectiefase krijgen de Geïnteresseerden de gelegenheid een plan te ontwerpen. Gedurende de selectiefase vindt dialoogrondes plaats.  Vanwege het belang dat wordt gehecht aan participatie wordt Gegadigden gevraagd een tussentijdse presentatie aan de buurt te geven. Op basis van de ingediende Aanbiedingen wordt één Geïnteresseerde geselecteerd, waarmee een koop- en realisatieovereenkomst wordt gesloten.
    Een Aanbieding bestaat uit een schetsontwerp, een plan van aanpak een bieding en een onderbouwing van duurzaamheid, mobiliteit en programma. Bij het laatste onderwerp ligt de nadruk op het onderscheidende karakter en een gebonden afnemer. Vooralsnog is het uitgangspunt dat bij de beoordeling van de Aanbieding de bieding voor 10% en de overige onderwerpen (kwaliteit en proces) gezamenlijk voor 90% meetellen in de puntenwaardering.
    Deelnemers aan de Selectiefase krijgen een vergoeding van €15.000,- excl. BTW, met uitzondering van de winnaar.

 

Deel deze pagina

LinkedInTwitterEmail