Groslijst Woningbouw Gemeente Lelystad

Projectnaam
Groslijst Woningbouw Gemeente Lelystad

Adres gegevens
Stadhuisplein 2
8232 ZX, Lelystad

Aanbieder
Akro Consult

Projectvorm
Groslijst

Status
Afgerond

Contactinformatie

Uitvrager
Gemeente Lelystad

Contactpersoon
Akro Consult

Telefoon
070 – 326 26 23

Email
groslijstlelystad@akroconsult.nl

Groslijst Woningbouw Gemeente Lelystad

Projectnaam
Groslijst Woningbouw Gemeente Lelystad

Adres gegevens
Stadhuisplein 2
8232 ZX, Lelystad

Aanbieder
Akro Consult
Projectvorm
Groslijst

Status
Afgerond

Contactinformatie

Uitvrager
Gemeente Lelystad

Contactpersoon
Akro Consult

Telefoon
070 – 326 26 23

Email
groslijstlelystad@akroconsult.nl

0 van 0

Omschrijving Tender

De gemeente Lelystad is gaanwerken met een Groslijst van marktpartijen (ontwikkelaars, bouwers, aannemers). Zij heeft ervoor gekozen om met deze lijst te gaan werken omdat ze er vanuit gaat dat op deze wijze kwaliteit en samenwerking met marktpartijen gedurende de gehele looptijd van de Groslijst tot het moment van herziening wordt geborgd. Op de Groslijst staan marktpartijen die zich hebben gekwalificeerd voor de lijst, door te voldoen aan de criteria die daartoe gesteld zijn door de gemeente en die van belang zijn voor het realiseren van een versnelling van de woningbouw in Lelystad. De marktpartijen die op de Groslijst staan, worden minimaal eenmaal per twee jaar beoordeeld op hun prestaties.

Door te werken met een Groslijst, maakt de gemeente Lelystad een efficiencyslag in het tenderen van woningbouwopgaven, omdat niet voor iedere nieuwe opdracht het hele proces van (voor)selectie en toetsing van een marktpartij opnieuw hoeft worden doorlopen.

De Gemeente Lelystad heeft daartoe twee typen Groslijsten opgesteld:

A-Groslijst: Groslijst voor de ontwikkeling en realisatie van grondgebonden woningen, eenvoudige opgaven, <30 woningen. Op deze lijst worden maximaal 25 partijen toegelaten.

B-Groslijst: Groslijst voor de ontwikkeling en realisatie van grondgebonden woningen en appartementen, gemiddeld complexe opgaven, >30 woningen. Op deze lijst worden maximaal 15 partijen toegelaten.

De Gemeente Lelystad wil de administratieve lasten en de tijdsbesteding voor het opstellen en de beoordeling van de Inschrijvingen beperkt houden door een maximum aan het aantal Inschrijvingen te stellen.

De Groslijst wordt enkel ingezet voor niet-aanbestedingsplichtige grondverkopen, bijvoorbeeld via enkelvoudige of meervoudige onderhandse procedures (tenders). Op de Groslijst komen marktpartijen die in aanmerking kunnen komen voor een (meervoudig) onderhandse verkoop van een woningbouwopdrachten in Lelystad.

Inmiddels zijn beide groslijsten vastgesteld voor de komende twee jaar!

 

Deel deze pagina

LinkedInTwitterEmail